شماره حساب ها و ثبت فیش

شماره حساب ها

بانک سامان

 • شماره حساب: ۲-۷۸۶۲۱۸-۴۰-۸۴۹
 • شماره شبا: IR 76-0560-0849-۰۴۰۰-0786-2180-۰2
 • صاحب حساب: کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران

بانک ملی

 • شماره حساب: 103228395004
 • شماره شبا: IR 18-0170-0000-0010-3228-3950-04
 • صاحب حساب: کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران

بانک صادرات

 • شماره حساب: 101619590009
 • شماره شبا: IR 35-0190-0000-0010-1619-5900-09
 • صاحب حساب: کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران

بانک تجارت

 • شماره حساب: 104318347
 • شماره شبا: IR 65-0180-0000-0000-0104-3183-47
 • صاحب حساب: کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران

بانک ملت

 • شماره حساب: 3316824674
 • شماره شبا: IR 98-0120-0000-0000-3316-8246-74
 • صاحب حساب: کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران

بانک پارسیان

 • شماره حساب: 20100611578609
 • شماره شبا: IR 320540100720100611578609
 • صاحب حساب: کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران

بانک سپه

 • شماره حساب: 1985800007672
 • شماره شبا: IR 750150000001985800007672
 • صاحب حساب: کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران

بانک پاسارگاد

 • شماره حساب: ۱-۸۴۰۸۷۸-۱۱۰-۲۶۸
 • شماره شبا: IR 950570026811000840878001
 • صاحب حساب: کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران
 • استان
 • تهران
 • آدرس
 • تهران، خیابان نجات الهی، خیابان ورشو، پلاک 21
 • تلفن
 • 91005556 (کد شهر شما)
 • ایمیل
 • info@nibi.ir